top of page

Integritetspolicy för WELLENESS:

Vad är GDPR?

GDPR är en dataskyddsförordning och en förkortning av General Data Protection Regulation.

GDPR började gälla 25 maj 2018 i hela EU och har ersatt personuppgiftslagen (PUL).

GDPR och PUL har många likheter men några viktiga skillnader, den största skillnaden är att Du som användare av olika tjänster har större kontroll över Dina personuppgifter.

Vem är registeransvarig för mina personuppgifter?

Birgitta Wellén (WELLENESS), 440613-0064, Mössebergsvägen 22, 167 43 Bromma är ansvarig för Dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskydds-bestämmelser.

Vad innebär det för mig som klient hos WELLENESS?

Den nya integritetspolicyn kommer inte förändra något för Dig som klient hos WELLENESS annat än att den ger Dig rätten att påverka hur Dina personuppgifter används.

Vilken typ av personuppgifter samlas in och hur används de hos Er?

WELLENESS samlar in persondata när Du bokar och betalar Din behandling, i form av kontaktinformation, födelseår och information om Din betalning.

WELLENESS sparar Din mailadress och Ditt mobilnr för att kunna kommunicera med Dig personligen vid behov.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

WELLENESS garanterar att aldrig lämna ut eller sälja Dina personuppgifter eller kontaktuppgifter till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Vissa sidor på WELLENESS webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa har egen integritetspolicy och WELLENESS ansvarar inte för deras verksamhet eller policy.

Hur lagrar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras inte under längre tid än vad om är nödvändigt för Din behandling hos WELLENESS. Uppgifterna gallras bort när de är inaktuella för behandlingen. Vid all hantering av Dina personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Vad är mina rättigheter?

Som klient hos WELLENESS har du när som helst rätt att få tillgång till Dina persondata.

Du har också rätt att göra rättelser, begränsningar eller radering av personuppgifterna.

Hur kontaktar jag Er angående detta?

Om Du har några frågor eller funderingar kring GDPR är Du välkommen att mejla till

birgitta.wellen@live.se

bottom of page