top of page

Behandlingen går till på så sätt att klienten ligger på en behandlingsbänk och att jag då ställer vissa frågor till klienten, samtidigt som jag "mäter benlängden". Exempel på frågor är "överkäke, njure, mage, blåsa eller fotrygg". Klienten "svarar med sin kropp" på de frågor jag ställer. Svaren består av att ett ben blir kortare, då jag hittar en obalans. För att rätta till denna obalans lägger jag på två magneter, enligt ett schema. Klienten får ligga med dessa magneter c:a 20 minuter.

Jag har utbildats av Johnny Grimståhl i biomagnetism och allergibehandling med magneter. På Johnnys hemsida förklaras utförligt vad som menas med biomagnetism. Se hemsidan www.grimstahl.com.

bottom of page