top of page

Välkommen till min hemsida!

Jag arbetar i Traneberg med bioresonans och biomagnetism. Jag behandlar även allergier.

Jag börjar en behandling med att testa med bioresonans. Om klienten vid testtillfället visar sig behöva tillskott av energi så harmoniserar jag med hjälp av min maskin (Rayocomp). Därefter testar jag vidare med hjälp av ett testprogram, som finns i Rayocompen och testar då bland annat akupunkturmeridianer, elektromagnetisk strålning, jordstrålning, syra/bas-balansen, mineraler, vitaminer, tungmetaller, enzymer, bakterier, virus, parasiter, svamp, celler, blodet, immunförsvaret, hjärtat, andningsorganen, njurar, matsmältning, skelett-muskler, nervsystemet och hormonsystemet.

Därefter övergår jag till att testa och behandla med biomagnetism och lägger då ut magnetpar för att korrigera obalanser. Detta medför bland annat att patogener (bakterier, virus, parasiter och svamp) på olika ställen i kroppen behandlas.

Efter behandlingen med magneter testar jag åter med bioresonans i min maskin. Vissa obalanser är korrigerade av magneterna medan andra kvarstår. De kvarstående obalanserna harmoniserar jag med hjälp av maskinen.

Man måste räkna med flera behandlingar för att man ska bli av med ett problem, som man kanske har haft i flera år. 

Jag ser fram emot att du kontaktar mig för att boka en behandling!

bottom of page